Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Wwrtość na dzień 15.12.2010r.

Budynki i budowle: 1 860 131 zł

Urządznia techniczne i maszyny: 467 907 zł

Samochód: 105 367 zł