Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 r.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2019 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.
województwo śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty  21 - 22 - 23 kwietnia 2020 r.

Majówka

1 - 3 maja 2020 r.

Boże Ciało

11 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

Wakacje

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

31 października 2019 r.

2 - 3 stycznia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Szkoła Podstawowa

31.10.2013r.

01.04.2014r.

23.04.2014r.

02.05.2014r.

02.06.2014r.

20.06.2014r.

 

Gimnazjum

31.10.2013r.

01.04.2014r.

23.04.2014r. - kl. I i II

24.04.2014r. - kl. I i II

25.04.2014r. -  kl. I i II

02.05.2014r.

02.06.2014r.

20.06.2014r.


Data dodania: 2013-09-18 12:38:52
Autor: Halina OpalkowskaData dodania: 2017-09-25 10:21:47
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-19 11:04:39
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-19 11:03:17
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-19 11:06:04
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-19 11:17:32
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-19 11:02:12
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-19 11:00:36
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-19 10:59:02
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-19 10:54:55
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-01 13:05:00
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-02-01 13:04:00
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-01-26 13:08:28
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-01-26 13:05:01
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-01-26 13:03:55
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-01-26 13:02:42
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-01-26 13:01:09
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2018-01-26 12:59:26
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2017-10-27 09:17:32
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2017-09-27 11:07:29
Autor: Joanna WęgrzykData dodania: 2014-09-17 11:16:25
Autor: Halina OpalkowskaData dodania: 2013-07-08 12:23:55
Autor: Halina Opalkowska


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ogłasza nabór kandydatów do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rybniku, ul. Piasta 35        na stanowisko:

 

SPECJALISTA

w księgowości ośrodka

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe: ekonomia, finanse i rachunkowość,
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w księgowości lub rachunkowości,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane            z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości,
 • umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel w stopniu zaawansowanym.

 

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność,
 • sumienność.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze.

 

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz    o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata o znajomości obsługi programów MS Word, MS Excel         w stopniu zaawansowanym.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko SPECJALISTY” należy składać w terminie do 4 lipca 2013 r., pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 44-200 Rybnik, ul. Piasta 35.

 

Inne informacje:

 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SOSW.

Rybnik, 8 lipiec 2013r.

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty w księgowości Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rybniku, etat ten otrzymała pani Agnieszka Pyrek zamieszkała w Rybniku.

Halina Lach - Opalkowska, dyr. SOSW

 


Data dodania: 2011-10-03 08:35:55
Autor: Halina OpalkowskaData dodania: 2013-09-19 10:33:47
Autor: Halina OpalkowskaData dodania: 2010-12-09 20:51:07
Autor: Halina Opalkowska


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko SPECJALISTA w księgowości SOSW została wybrana pani Agnieszka PYREK, zamieszkała w Rybniku.

                                                                            Halina Lach - Opalkowska, dyr.SOSW Rybnik


Data dodania: 2010-12-19 18:12:47
Autor: Halina Opalkowska